Agent 007

CV živote raj, A7po smrci eden
Fto šecko má agent C0B0A7 F D7 G7
CA nikdo netuší, Ačo má na rováši
Fšáli kade chodzí Caž sa mu Bz huby Apráši F C G7 C
FNa konte ruble, Cdoláče aj C7marky
FNa pažbe pušky CpribúBdajú A7čárky
FKamarádi v Moskve a D7milenky v D7Ríme
CA my slepí A7hluchí Fšecko G7mu veCríme

V živote raj, po smrci eden
to šecko má agent 007
A kdo by si trúfav strčit ho za mreže
nech radšej skočí z televíznej veže
On je sedemhlavý drak a besná anakonda
Ani zlatá žila nezdolá nášho Jamesa Bonda
A tak si každý večer spieva : Holádrijá !
Nech naveky žije naša rodinná mafia !
On je sedemhlavý drak a besná tarantula
Ani zlatá žila nezdolá toho nášho bula
A tak si každý večer spieva : Holádrijá !
Nech naveky žije naša rodinná mafia !

slniecko napis