8,5 hodziny

Nemóžem Esedzet, ležat ani spat
nemóžem A7robit a mosím vydrEžat
a potom H7pichnút, A7pichnút a uteEkat

H7
Už aby Epalla, káva už mi nechucí
už som A7prezlečený a už som prezuE
a o pol H7štvrtej A7mám to šecko u riti

H7
Len Edesat minút čaká ma
šesto Asekúnd, petstodevadesátEtri
Len H7osem a pól hodziny a Avác im nepatE


Už som šeckí veci schovav do skriní
zastrúhav tušky, prečítav šeckí noviny
prečítav šeckí tý buloviny


A za pet minút pól už pri pichačkách mosím stát
na pivo myslet a nohy šteluvat
a potom pichnút, pichnút a utekat


Len desat minút čaká ma
šesto sekúnd, petstodevadesáttri
Len osem a pól hodziny a vác im nepatrí
 

slniecko napis