Z POHREBU

Marian Mišík / Peter Remiš

Ked som išóv z pohrebu
zvonev umieráčik
Prišlo mi zle v autobuse
a nemav som sáčik

Vystúpev som pri šenku
že pójdem na poprávku
Dav som dole baranicu
puscev prvú dávku

Hej, hej, šofér pridaj plyn
zložím sa ci na benzín
Hej, hej, šofér pridaj plyn
Ináč ci tí duše vypuscím!

Ked som išóv z pohrebu
umrela mi svokra
Veselo som mávav šeckým
v autobuse z okna

Dobre bolo na kare
pev som vodku s džusom
Škoda len, že neprežila
cestu autobusom

Hej, hej, šofér pridaj plyn...

slniecko napis